แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เขียนโดย : วณิชา wanicha | เมื่อ : 12 เม.ย. 2023 | อ่านแล้ว : 52 คน
บทความที่คล้ายกัน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 51 คน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 52 คน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดง QR Code บนเว็บไซต์ในหน่วยงานของตนเอง
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 44 คน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 50 คน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 46 คน
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 39 คน