กีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 30 ม.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 61 คน

วันที่  26  ธันวาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

บทความที่คล้ายกัน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption id="attachment_207274" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 35 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [caption id="attachment_207268" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 28 คน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แสดงเป็นPDF รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 27 คน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 138 คน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 143 คน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดง QR Code บนเว็บไซต์ในหน่วยงานของตนเอง
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 124 คน