แบบฟอร์มต่างๆ
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 385 คน

แบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือมอบอำนาจ

1.1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน

1.2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

1.3 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด

ภดส.1 แบบบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภดส.2 แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

ภดส.3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภดส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ภดส.6 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง

ภดส.7 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภดส.8 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีห้องชุด

ภดส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีคืน

ภดส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี

ภดส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บทความที่คล้ายกัน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566  แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 400 คน
แบบฟอร์มต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ 1.1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน 1.2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง 1.3 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด ภดส.1 แบบบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.2 แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ภดส.3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ภดส.6 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภดส.7 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.8 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีห้องชุด ภดส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีคืน ภดส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี ภดส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 386 คน