กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 29 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 91 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สู โครงการ โคร ศัก ภาพ งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การ ระหว่าง วันที่ 16-18 ม พ.ศ. 2565 ณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ณ ราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเทศษ กเหล็ก บูรณาการร บุรีรัมย์ บุรีรัมย์"

วันที่ 16 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ เป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ได้ร่วมเปิดโครงการ บุคคลากรเจ้าหน้าที่ และเอื้อเฟื้อวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการนี้อีกด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

บทความที่คล้ายกัน
รับสมัครเด็กนักเรียน  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 78 คน
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แสดงเป็นPDF  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 37 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption id="attachment_207274" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 87 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [caption id="attachment_207268" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 55 คน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน 2 อัตรา    แสดงเป็น PDF  
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 790 คน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แสดงเป็นPDF รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 99 คน