การติดตามและการประเมินผล
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 403 คน

การติดตามและการประเมินผล

บทความที่คล้ายกัน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption id="attachment_207274" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 182 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [caption id="attachment_207268" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 98 คน
o30-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2567-1ดาวน์โหลด o31-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ.ศ.2566-1ดาวน์โหลด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 391 คน
การติดตามและการประเมินผล
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 404 คน
ประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 404 คน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566 ข้อ ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 1 โครงสร้าง 2 ข้อมูลผู้บริหาร 3 อำนาจหน้าที่ 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5 ข้อมูลการติดต่อ 6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - กฏหมายหลัก - กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล - กฏหมายเทศบาล - กฏหมายการเลือกตั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฎิสัมพันธ์ 8 Q&A 9 Social Network facebook 10* นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนการดำเนินงาน 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บร…
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 452 คน