รายงานแสดงฐานะการเงิน
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 08 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 467 คน

รายงานแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2566 แสดงเป็นPDF

บทความที่คล้ายกัน
รายงานแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2566 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 468 คน
รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แสดงเป็น PDF    ประกาศ ประกาศPDF รายงานการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (แสดงเป็นPDF) รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565  แสดงเป็นPDF  รายงานการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   แสดงเป็น PDF
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 426 คน
งบทางการเงิน รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศแสดงเป็นPDF รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศแสดงเป็นPDF รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศแสดงเป็นPDF
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 433 คน
รายงานประจำปี   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  มาตรา 72  (แสดงเป็นPDF)                
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 490 คน