เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2666
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 11 พ.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 116 คน

25. เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2666 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ภาวะคลอดก่อนกำหนด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566 และเรื่องอื่นๆ

บทความที่คล้ายกัน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2739 คน
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 372 คน
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 206 คน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 199 คน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 7529 คน
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5993 คน