งานจัดซื้อจัดจ้าง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภั...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างด...
ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ประกาศประกวดราคาจ้...
เอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ประกาศประกวดราคาจ้าง...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ...
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว...