ข่าวกิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีม...
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก...
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโค...
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโคกเหล็กเข้าร่วมงานกีฬาส่วนราชการ...
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื...
งานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 25 มกราคม 2567 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู...
น้อมส่งหลวงปู่ สู่นิพพานงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปราโมทย์ธรรมากร (หลว...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา ...