ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลโคกเหล็กจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาล หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีและให้เ&…