ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร...
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดประชุมคณะกรรม...
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภั...
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง...