โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 21 มี.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 90 คน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน นำคณะ “ผู้สูงอายุ” จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี พ.ท.สมัย  คำโสกเชือก รอง หก.กกร.มทบ.26 และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.26 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแปลงเกษตร, การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, โรงผลิตน้ำส้มควันไม้, แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และโรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในการทำเกษตรปลอดภัย โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อยอดความพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

บทความที่คล้ายกัน
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรมที่ 1 ผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รักเทิดทูนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพระครูปริยัติธรรมมวิบูล ดร.เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเหล็ก โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอรุณ ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 32 คน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ออกสุ่มสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 24 คน
o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดาวน์โหลด
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3903 คน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโคกเหล็กเข้าร่วมงานกีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 59 คน
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันที่  12  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นแบบวัดการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง มีว…
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 63 คน
งานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 68 คน