รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 26 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 10 คน
บทความที่คล้ายกัน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 8 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561 - 2565)
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No gift policy ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ&#…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 37 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 40 คน