รายงานการส่งมอบงานหรือปิดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 26 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 13 คน
 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท
   กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินตามสัญญาก่อสร้าง 14,680,000.00 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ส่งมอบตรวจรับ
บทความที่คล้ายกัน
ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 14 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 29 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง  สรุปผลการดำเนินการ&#…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 78 คน
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดPDFไตรมาส 2 01-03 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลา…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 82 คน