ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 21 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 25 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศผู้ชนะ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
ราคากลางในงานก่อสร้าง 14,937,000.00 บาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อม
บ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร 
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 2,115,000 บาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11
เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร 
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,661,000.00 บาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน
นางเพือง ยายิรัมย์ ถึงบ้านนางเดือน ฉัตรทัน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 596,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะ
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเม…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 26 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 32 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 73 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า หม…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 122 คน