แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 20 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 14 คน
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 17 คน
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 15 คน