ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 24 ธ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 32 คน
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า หมู่ ที่ 2 ถึงบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท ราคากลางในงานก่อสร้าง  5,417,382.54  บาท

ประกาศ m.2 5417382.54 เอกสารประกวด บก.01 ค่า k BOQ plan m.2 แบ่งงวด

บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 4 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการซื้อจ้าง ธ.ค.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รū…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
-โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 38 คน
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า ห$…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 33 คน
ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564  จัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส-4-2564ดาวน์โหลด  
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 32 คน
Scroll Up