ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 24 ธ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 140 คน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่3 สายกระสัง ซอย 4(รหัสสายทาง บร.ถ.9-040)
ราคากลางในการก่อสร้าง 646,000.00 บาท โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ บก01 ค่าK BOQ แบบแปลน แบ่งงวด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 
สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท ราคากลางในงานก่อสร้าง 5,417,382.54 บาท
โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ บก.01 ค่าk BOQ planm.2 แบ่งงวดงาน


บทความที่คล้ายกัน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 60 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 51 คน
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 64 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง  สรุปผลการดำเนินการ&#…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 106 คน
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รū…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 72 คน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่3 สายกระสัง ซอย 4(รหัสสายทาง บ&#…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 141 คน