ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 22 ธ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 26 คน

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10

(รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณโครงการ  4,738,000.00 บาท

บทความที่คล้ายกัน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 5 คน
-โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 38 คน
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า ห$…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 33 คน
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 สขร.1 เดือน ส.ค.2564ดาวน์โหลด ประชา…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 22 คน
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายกระสัง ซอย 4 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-040)  งบประมาณโค…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 25 คน
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 27 คน
Scroll Up