นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
เขียนโดย : วณิชา | เมื่อ : 28 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 300 คน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เทศบาลตำบลโคกเหล็กจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาล หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้รับความยินยอมจากท่าน
การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต


 

บทความที่คล้ายกัน
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลโคกเหล็กจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ขŭ…
เขียนโดย : วณิชา | อ่านแล้ว : 301 คน