นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 380 คน
บทความที่คล้ายกัน
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 363 คน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 O19 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2566
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 413 คน
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (3) การพัฒนาบุคลากร ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางแบบประเมินฯ พนง.ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญใจ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำ…
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 435 คน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)  
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 381 คน