รายงานแสดงฐานะการเงิน
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 08 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 93 คน

รายงานแสดงฐานะการเงิน

บทความที่คล้ายกัน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 115 คน
รายงานแสดงฐานะการเงิน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 94 คน
รายงานผลการตรวจสอบ
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 93 คน
งบทางการเงิน รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศแสดงเป็นPDF
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 112 คน
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 รายงาน2565 แสดงเป็นPDF รายงานการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบปี 2564 แสดงเป็น PDF รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  มาตรา 72 งบแสดงฐานะ 2565 สตง.รับรอง (แสดงเป็นPDF)                
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 141 คน