ขายทอดตลาด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | เมื่อ : 20 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 53 คน

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 100 รายการ  แสดงเป็น pdf

 

 

บทความที่คล้ายกัน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 27 คน
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 32 คน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 100 รายการ  แสดงเป็น pdf    
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 54 คน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 62 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 26 คน