ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 07 มี.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 15 คน

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยืนยันตัวตนโดยระบุรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6pislb หรือ QR Code ด้านล่างนี้

บทความที่คล้ายกัน
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยืนยันตัวตนโดยระบุรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6pislb หรือ QR Code ด้านล่างนี้
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 16 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรเทศบาลตำบลโคกเหล็ก นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค.2565) ตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเอง โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนโดยการระบุ Code 39cd6b และกดรับรหัส OTP สามารถตอบแบบสำรวจตามลิ้งด้านล่างนี้  https://itas.nacc.go.th/go/iit/6pislb  
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 15 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 80 คน
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 54 คน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 100 รายการ  แสดงเป็น pdf    
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 76 คน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 85 คน