โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 29 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 31 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาส าภัยพิบัติเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

บทความที่คล้ายกัน
วันที่  14  มกราคม  2566  วันเด็กแห่งชาติ นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กๆ และประชาชนในตำบลโคกเหล็ก มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5 คน
วันที่  26  ธันวาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
วันที่  27  มกราคม  2566  เวลา 10.00 น.  นายเทิดพันธ์  ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช ให้เกียรติเป็นประธานฯ นายอรรครินทร์  ปิ่นมณี สจ.เขต1 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้างฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5 คน
วันที่  26  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็กร่วมงานกีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช  ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาส าภัยพิบัติเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 32 คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชาวบ้านหมู่ที่ 1 ได้จัด kick off กิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน Stop Carbon Start @Buriram" ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 30 คน