กีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช ประจำปี พ.ศ. 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 30 ม.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 27 คน

วันที่  26  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็กร่วมงานกีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช  ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

 

บทความที่คล้ายกัน
20  มีนาคม  2566  นายเทิดพันธ์  ครอบทอง  นายอำเภอห้วยราช  กิ่งกาชาดอำเภอห้วยราช  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยราช และเทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนิน จำนวน 20 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
18  มีนาคม  2566  นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาลตำบล โคกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์    
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน นำคณะ "ผู้สูงอายุ" จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี พ.ท.สมัย  คำโสกเชือก รอง หก.กกร.มทบ.26 และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.26 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแปลงเกษตร, การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, โรงผลิตน้ำส้มควันไม้, แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และโรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในการทำเกษตรปลอดภัย โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อยอดความพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
8  มีนาคม  2566  นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  มอบหมายรองนายกเทศมนตรีฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเทศบาลตำบลโคกเหล็กได้รับเรื่องเรียนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 12 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 18 คน
วันที่  14  มกราคม  2566  วันเด็กแห่งชาติ นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กๆ และประชาชนในตำบลโคกเหล็ก มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 32 คน