เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 29 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 37 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวาระในการพิจารณา คือ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในปีถัดไป การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

บทความที่คล้ายกัน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 มาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 31 คน
22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวาระในการพิจารณา คือ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในปีถัดไป การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 38 คน