การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 50 คน
บทความที่คล้ายกัน
การติดตามและการประเมินผล
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 32 คน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 33 คน
ประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 28 คน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 51 คน