ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
วันที่ 16 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ เป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ได้ร่วมเปิดโครงการ บุคคลากรเจ้าหน้าที่ และเอื้อเฟื้อวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการนี้อีกด้วย
โดย : admin | อ่านแล้ว : 11 คน
ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
โดย : admin | อ่านแล้ว : 8 คน
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาส าภัยพิบัติเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น
โดย : admin | อ่านแล้ว : 7 คน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น