กิจการสภา
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศเทศบาล
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 20 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อŧ…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 29 คน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 27 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ …
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 89 คน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายท…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 32 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายท…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 29 คน
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 29 คน
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดโครงการป้องกัน…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 29 คน
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กท$…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 53 คน
วันที่ 1, 2, 4, 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลโคกเหล็ก มอบหมาย สำนักปลัดฯ ลงพื้นที่รณรงค์…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 47 คน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น