กิจการสภา
ประกาศเทศบาล
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 69 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กรับการตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 29 คน
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 24 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  …
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 30 คน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายท…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 77 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายท…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 68 คน
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสั&#…
โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 85 คน
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดโครงการป้องกัน…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 180 คน
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กท$…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 101 คน
วันที่ 1, 2, 4, 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลโคกเหล็ก มอบหมาย สำนักปลัดฯ ลงพื้นที่รณรงค์…
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 90 คน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น