ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลื...
โดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 28 คน
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโค...
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 34 คน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภ...
โดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 57 คน
ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส...
โดย : admin | อ่านแล้ว : 50 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก...
โดย : admin | อ่านแล้ว : 43 คน
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
วันที่  14  มกราคม  2566  วันเด็กแห่งชาติ นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็...
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 8 คน
วันที่  26  ธันวาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำป...
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 9 คน
วันที่  27  มกราคม  2566  เวลา 10.00 น.  นายเทิดพันธ์  ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช ให้เกียรติเ...
โดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 10 คน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น