หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


เทศบาลตำบลโคกเหล็กเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek_tb@hotmail.comโทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8034