หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

.................................................
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส
และพระบรมฉายาลักษณ์ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อฟังเพลง "ผู้ปิดทองหลังพระ"

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลฯลฯ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
    ***********  


AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

อ่านต่อบทความโดย : http://www.thai-aec.com/41#ixzz36qE5Zpbh  

มารู้จักอาเซียน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระสังสามัคคี สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระสังพัฒนา สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) ((ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกขมิ้น สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556)(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7สายจากบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 238 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7สายจากบ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 54 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ถนน คสล.สาย บร.ถ9-0007 จากบ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 15 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2สายจากบ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขที่ 32(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายรอบนอกทิศใต้หมู่บ้าน จากบ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขที่ 19 โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(19/08/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้านกระสังสามัคคี สายจากู่บ้านเลขที่ 204 ถึงบ้านเลขที่ 1154 โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกขมิ้น สายจากบ้านเลขที่ 50 ไปโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีคเสริมเหล็ก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) ((ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำระบบประปาหมู่บ้านหนองกระนัง บ้านหว้า หมู่ที่ 6 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินสอบราคา 292,400.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(09/06/2557) (รายละเอียดวัสดุ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขที่ 16 วงเงินสอบราคา 688,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/07/2557) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระเบา เชื่อมบ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 3,532,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 499,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 362,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 21 วงเงินสอบราคา 350,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายจากบ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 100 วงเงินสอบราคา 284,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายหน้าศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโคกเหล็ก วงเงินสอบราคา 233,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านหนองหน้า หมู่ที่ 2 จากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 98 วงเงินสอบราคา 182,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 บริเวณทางเข้าสระน้ำหนองมะค่าหน้าศาลตาปู่ วงเงินสอบราคา 135,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 วงเงินสอบราคา 690,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(14/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 , บ้านหว้า หมู่ที่ 6 วงเงินประกวดราคา 3,647,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(20/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 บ้านถนน หมู่ที่ 4 วงเงินประกวดราคา 2,274,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(20/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินสอบราคา 326,800.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(12/11/2557) (รายละเอียด แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนนกระสัง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินสอบราคา 266,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(12/11/2557) (รายละเอียด แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านถนน หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขที่ 22/2 วงเงินสอบราคา 438,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหว้า หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 70 วงเงินสอบราคา 207,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขที่ 6 วงเงินสอบราคา 166,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านเลขที่ 9 เชื่อมถนนลาดยางสายห้วยราช-สตึก วงเงินสอบราคา 1,303,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ถนนสายคันคลองส่งน้ำบ้านโคกขมิ้นเชื่อมตำบลเมืองไผ่ วงเงินสอบราคา 197,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายเชื่อมสระน้ำหนองตาเตี้ย จากถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก วงเงินสอบราคา 116,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเำพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙(ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๕๓...................................................................................................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตราฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔...............................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตตำบลโคกเหล็ก ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาล ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ตั้งแต่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
- ภาษีป้าย : ตั้งแต่ว 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
- ภาษีบำรุงท้องที่ : ตั้งแต่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2557
สามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4465 8199

   

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2556@hotmail.com โทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8199